Strategy

Alles gaat altijd uit van een plan waarbij alle betrokkenen dezelfde weg uitgaan.

Wij starten altijd vanuit een behoefteanalyse en een situatieschets. Zo vormen we een beeld van de huidige en nodige IT-processen. Samen met jou komen we vervolgens tot een plan van aanpak.

Tijd voor strategie!

Cuarta Puzzel
CIO white

IT business flow audit

Hoe werkt mijn bedrijf? Het is een vraag die zo vanzelfsprekend is dat er weinig een antwoord op kunnen bieden.

Met Cuarta gaan we op een eenvoudige manier een aantal mensen samenbrengen die op niet technische vragen een antwoord kunnen bieden. Met deze antwoorden krijgen wij een visie over hoe je zaak in elkaar zit en waar we kunnen optimaliseren, vernieuwen, digitaliseren.

Simpele vragen kunnen grote antwoorden bieden.

 

netwerk white

Netwerk audit

Een netwerk kan heel lang meegaan en dus heel veel geschiedenis meedragen.

Hierdoor zijn sommige zaken niet meer logisch of optimaal. Vaak kunnen we dit verbeteren door een kleine aanpassing of vervanging.

Onze technische netwerk audit geeft je een rapport met advies waar we samen snel mee aan de slag kunnen.

 

vision white

Security audit

De KMO’s in België zijn de lievelingsslachtoffers van de cybercriminaliteit.

Wij zijn er om jullie te beschermen. Wij kijken met een technische audit waar jullie zwakke plekken zijn, of alles nog werkt zoals het hoort en vooral of de security de werking van het bedrijf niet verstoort.

Hieruit volgt steeds een rapport met aanbevelingen om mee aan het werk te gaan.

 

Ben je nieuwsgierig naar onze proces analyse?